Minnesfondens vårseminarium den 14 maj

 

Välkommen till Johnny Munkhammars Minnesfonds vårseminarium

Hur blir det politiskt omöjliga möjligt? Samverkan mellan idéer, opinionsbildning och praktisk politik

De senaste decennierna har Sverige drastiskt förändrats, och blivit ett mer öppet och marknadsinriktat land. Ett antal olika aktörer – näringslivsorganisationer, tankesmedjor, opinionsbildare och politiska partier – har bidragit till denna omvandling. Johnny Munkhammar var verksam i alla fyra dessa kategorier.

Frågan är hur Sverige ska kunna fortsätta förvandlas i samma riktning framöver. Vad krävs av de olika aktörerna? Och hur ska de samverka?

Talare:

Urban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv

Tove Lifvendahl, senior fellow Fores

Karin Svanborg-Sjövall, projektledare Timbro

Henrik von Sydow, ordförande i riksdagens skatteutskott (M)

Moderator: Fredrik Segerfeldt, ordförande i Johnny Munkhammars minnesfond

 

Tid: 14 maj kl 18:15-20:00, med efterföljande mingel och förtäring

Lokal: OBS! På grund av det stora intresset har vi bytt lokal till Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

 

Anmälan senast den 10 maj: info@munkhammar.org

Läs mer på www.munkhammar.org