Nominera till årets pristagare

Vem tycker du ska vinna årets pris till Johnny Munkhammars minne?

Johnny Munkhammars minnesfond kommer i september varje år att dela ut ett pris till den unga person som under det senaste året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi. Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj för en plats i riksdagen i valet 2010, det vill säga Frihet, FörändringFöretagande, är vägledande.

Nu är det dags att nominera vinnare. Skicka förslag på namn till info@munkhammar.org, senast den 7 Juli. Glöm inte att motivera hur personen förtjänar priset, utifrån beskrivningen ovan.

Tack!

Minnesfondens vårseminarium den 14 maj

 

Välkommen till Johnny Munkhammars Minnesfonds vårseminarium

Hur blir det politiskt omöjliga möjligt? Samverkan mellan idéer, opinionsbildning och praktisk politik

De senaste decennierna har Sverige drastiskt förändrats, och blivit ett mer öppet och marknadsinriktat land. Ett antal olika aktörer – näringslivsorganisationer, tankesmedjor, opinionsbildare och politiska partier – har bidragit till denna omvandling. Johnny Munkhammar var verksam i alla fyra dessa kategorier.

Frågan är hur Sverige ska kunna fortsätta förvandlas i samma riktning framöver. Vad krävs av de olika aktörerna? Och hur ska de samverka?

Talare:

Urban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv

Tove Lifvendahl, senior fellow Fores

Karin Svanborg-Sjövall, projektledare Timbro

Henrik von Sydow, ordförande i riksdagens skatteutskott (M)

Moderator: Fredrik Segerfeldt, ordförande i Johnny Munkhammars minnesfond

 

Tid: 14 maj kl 18:15-20:00, med efterföljande mingel och förtäring

Lokal: OBS! På grund av det stora intresset har vi bytt lokal till Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

 

Anmälan senast den 10 maj: info@munkhammar.org

Läs mer på www.munkhammar.org