Om minnesfonden

2022 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas Adam Danieli

Motiveringen lyder:

Adam Danieli har under det gångna året ihärdigt, i ett antal artiklar och rapporter, lyft fram den liberala demokratins betydelse för ett gott samhälle. Tillsammans med Frida Jansson har han tagit fram ett genomarbetat reformförslag för stärkta rättigheter, ökad maktdelning och förbättrad tillgång till rättvisa. Han har också avslöjat Socialdemokraternas missbruk av utnämningsmakten. På så sätt har Adam Danieli satt ljuset på maktmissbruk och korruption i Sverige.

Adam Danieli är jurist, tekn kand, tidigare viceordförande i Fria Moderata Studentförbundet samt projektledare på Timbro.

Adam Danieli (foto: Anders Meisner)

Om minnesfonden

Johnny Munkhammars Minnesfond är upprättad av Stiftelsen Fritt Näringsliv i syfte att hedra Johnny Munkhammars minne. Det görs genom att varje år dela ut ett pris till den unga person som under det senaste året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi. Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj för en plats i riksdagen i valet 2010, det vill säga Frihet, Förändring, Företagande, är vägledande.

Priset består av ett diplom samt ett stipendium.

Fondens styrelse består av Fredrik Segerfeldt (ordf.), Joakim Munkhammar, Linda Munkhammar, Joacim Olson, Stefan Karlsson och Jacob Lundberg.