Om minnesfonden

2014 års pris till Johnny Munkhammars minne har tilldelats nationalekonomen, skribenten och författaren Niklas Elert. (Mer information finns här)

Johnny Munkhammars Minnesfond är upprättad av Stiftelsen Fritt Näringsliv i syfte att hedra Johnny Munkhammars minne. Det görs genom att varje år dela ut ett pris till den unga person eller de unga personer som under det senaste året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi. Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj för en plats i riksdagen i valet 2010, det vill säga Frihet, Förändring, Företagande, är vägledande.

Priset består av ett diplom samt ett stipendium och prisutdelningen sker i samband med ett seminarium som äger rum i slutet av september varje år. Även under våren varje år arrangerar Fonden ett seminarium i Johnny Munkhammars anda.

Fondens styrelse består av Fredrik Segerfeldt (ordf.), Joakim Munkhammar, Linda Munkhammar, Joacim Olson, Stefan Karlsson och Markus Uvell.

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!