Om minnesfonden

2021 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas John Norell

Motiveringen lyder:

John Norell har under det senaste året på olika plan arbetat skickligt och effektivt för friheten. I god Munkhammarstil har han kombinerat akademisk kunskap med innovativt och energiskt kommunikationsarbete. Bland flera framgångsrika projekt kan nämnas Hyresgästförbundet, som på ett kaxigt sätt opinionsbildar för en fri bostadsmarknad, och en kartläggning av kommuner som höjt skatten. John Norell är ordförande i Fria Moderata Studentförbundet och doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

John Norell är ordförande i Fria Moderata Studentförbundet, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet samt associerad forskare på Ratio.

John Norell.

Om minnesfonden

Johnny Munkhammars Minnesfond är upprättad av Stiftelsen Fritt Näringsliv i syfte att hedra Johnny Munkhammars minne. Det görs genom att varje år dela ut ett pris till den unga person som under det senaste året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi. Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj för en plats i riksdagen i valet 2010, det vill säga Frihet, Förändring, Företagande, är vägledande.

Priset består av ett diplom samt ett stipendium.

Fondens styrelse består av Fredrik Segerfeldt (ordf.), Joakim Munkhammar, Linda Munkhammar, Joacim Olson, Stefan Karlsson och Jacob Lundberg.

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!