Om minnesfonden

2023 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas Viktor Karlsson

Motiveringen lyder:

Årets pristagare har visat att marknadsekonomi och tillväxt är lösningen även på miljöområdet. Med kunskap och entusiasm har Viktor Karlsson bidragit till debatten på ett område där liberala röster allt för ofta hamnar i underläge. Det har han gjort genom att bland annat skriva en genomarbetad rapport om grön skatteväxling där höjda skatter på utsläpp växlas mot lägre skatt på arbete. Han har även presenterat 15 konkreta reformförslag för avregleringar på energiområdet och tillsammans med flera andra ungdomsförbund tagit fram en liberal klimatpolitisk reformagenda.

Viktor Karlsson är civilekonom från Lunds universitet. Klimatpolitisk och socialpolitisk talesperson LUF och del av Fores Reformgrupp Klimat.

Viktor Karlsson

Om minnesfonden

Johnny Munkhammars Minnesfond är upprättad av Stiftelsen Fritt Näringsliv i syfte att hedra Johnny Munkhammars minne. Det görs genom att varje år dela ut ett pris till den unga person som under det senaste året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi. Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj för en plats i riksdagen i valet 2010, det vill säga Frihet, Förändring, Företagande, är vägledande.

Priset består av ett diplom samt ett stipendium.

Fondens styrelse består av Fredrik Segerfeldt (ordf.), Joakim Munkhammar, Linda Munkhammar, Joacim Olson, Stefan Karlsson och Jacob Lundberg.