Om minnesfonden

2020 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas Naod Habtemichael och Isak Kupersmidt

Motiveringen lyder:

Med en kombination av intellektuell tyngd och politisk-organisatorisk skicklighet har Naod Habtemichael och Isak Kupersmidt lyft organisationen Centerstudenter till nya höjder. I sann Munkhammaranda har de kombinerat väl underbyggda reformförslag med skicklig kommunikation. De har därtill uppvisat mod i sin kritik av moderpartiet.

Naod Habtemichael var 2018-2020 ordförande i Centerstudenter. Han har även varit vikarierande kommunalråd i Göteborg. Sommaren 2020 arbetade han på Svenska Dagbladets ledarsida. Idag studerar han nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

Naod Habtemichael (foto Hamid Ershad).

Isak Kupersmidt var 2018-2019 vice ordförande i Centerstudenter och sammankallande för Centerstudenters ekonomisk-politiska arbetsgrupp. Han har också varit ansvarig för Timbros sommarsmedja. Idag är han doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Isak Kupersmidt (foto Hamid Ershad).

Om minnesfonden

Johnny Munkhammars Minnesfond är upprättad av Stiftelsen Fritt Näringsliv i syfte att hedra Johnny Munkhammars minne. Det görs genom att varje år dela ut ett pris till den unga person som under det senaste året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi. Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj för en plats i riksdagen i valet 2010, det vill säga Frihet, Förändring, Företagande, är vägledande.

Priset består av ett diplom samt ett stipendium.

Fondens styrelse består av Fredrik Segerfeldt (ordf.), Joakim Munkhammar, Linda Munkhammar, Joacim Olson, Stefan Karlsson och Jacob Lundberg.

  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!