Nominera till årets pristagare

Vem tycker du ska vinna årets pris till Johnny Munkhammars minne?

Johnny Munkhammars minnesfond kommer i september varje år att dela ut ett pris till den unga person som under det senaste året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi. Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj för en plats i riksdagen i valet 2010, det vill säga Frihet, FörändringFöretagande, är vägledande.

Nu är det dags att nominera vinnare. Skicka förslag på namn till info@munkhammar.org, senast den 7 Juli. Glöm inte att motivera hur personen förtjänar priset, utifrån beskrivningen ovan.

Tack!