Prisutdelning med tal av Carl Bildt

Johnny Munkhammars minnesfond delar även i år ut ett pris till den eller de som bäst verkat i Johnnys anda.

Talare är ingen mindre än Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister.
Men med tanke på virusläget blir övningen denna gång virtuell, och sänds på Facebook (Johnny Munkhammars minnesfond).

Tid: Torsdagen den 24/9 kl 17:15-18:00.

Missa inte!