Nominera kandidater till årets pris

 

Johnny Munkhammars minnesfond delar i september varje år att ut ett pris till den unga person eller de unga personer som under det senaste året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi. Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj för en plats i riksdagen i valet 2010, det vill säga Frihet, FörändringFöretagande, är vägledande.

 

Nu är det dags att nominera kandidater till 2014 års pris. Skicka förslag på namn till info@munkhammar.org, senast 19 Augusti. Glöm inte att motivera hur personen förtjänar priset, utifrån beskrivningen ovan.

 

Förra årets pristagare var Niklas Elert.

Frågor besvaras av Fredrik Segerfeldt, 0708 806 801