Minnesfondens vårseminarium den 26 maj

 

Hur gick det i EP-valet? Och varför?

 

Välkommen på seminarium med Johnny Munkhammars minnesfond

Talare: Gunnar Hökmark, Andreas Johansson Heinö och Stefan Fölster.

Dessutom lanserar vi en antologi med Johnnys Munkhammars texter: Tankar från en principfast pragmatiker.

 

Tid: måndagen den 26 maj, kl 18:30.

 

Plats: Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm.

 

Anmälan: info@munkhammar.org, senast den 21 maj.

 

Program

18:30 Välkommen, Fredrik Segerfeldt, ordförande i fonden

18:40 Så gick det i EP-valet, Gunnar Hökmark, M:s delegationsledare i EP

19:00 Därför gick det så i EP-valet, Andreas Johansson Heinö, Senior Fellow på Timbro.

19:15 Publikdiskussion

19:30 Tankar från en principfast pragmatiker, Fredrik Segerfeldt

19:40 En renässans för reformer i Europa, Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet

20:00 Mingel med förtäring.

21:00 Slut