Johnny Munkhammars publikationslista

Böcker (14)


(2011) Skuggan och det mystiska dokumentet
En skugga med ett hemligt dokument hotar stjäla farbror Andreis livsverk Futura. NA och Nico får i uppdrag att ta tillbaka dokumentet. Det blir en jakt som tar dem över stora delar av Europa – med flyg, tåg, häst och bil. Mycket avgörs av deras snabbtänkthet, mod och oväntad hjälp. Kan de nå nyckeln som sitter fast i antennen högst upp på den märkliga byggnaden? Kan de ta sig ur inspärrningen på slottet? Kan de rädda Futura?

 

(2010) Helt sjukt! Om behandlingen i det svenska sjukvårdssystemet. (Timbro)
En personlig berättelse om livet nära döden med slutsatser om hur samhället och sjukvården kan bli bättre.

 

(2010) Från Visby till vita huset – Johnny Munkhammar personligt. (Picture element)
En personlig bok inför riksdagskandidaturen 2010.

 

(2009) Yes, Europe Can! (European Enterprise Institute)
A book, written with Stefan Fölster, which describes the great improvements in Europe during the last two decades thanks to liberalizing reforms. The book also outlines how Europe – and the EU – can continue reforming, in order to make Europe the best place in the world to live in.

 

(2009) Sköna Europa (Kalla Kulor Förlag)
Bok med Stefan Fölster som argumenterar för ett Europa som fortsätter reformera på det sätt som har skett de senaste decennierna. Vi lyfter fram det goda EU, som står på den enskildes sida och som öppnar upp Europa. Vi försvarar den institutionella konkurrensen som drivkraft för reformer. Och vi beskriver hur Europa kan bli världens bästa världsdel.

 

(2008) En annan välfärd är möjlig (Lif)
Liten bok som beskriver hur bra välfärdssamhället kan bli ? med entreprenörskap, valfrihet och konkurrens.

 

(2007) The Guide to Reform (Timbro/Institute of Economic Affairs)
A book about how policymakers can pursue real change, achieve great results and win re-election. Every country needs reforms, and they should have a free-market direction – to increase growth, entrepreneurship and employment, as well as to improve health care and education. Though there are many obstacles – such as special interests, populist media and a general resistance to change – many countries have come far. The book describes what they did, which results it had and most of all how they did it. The book ends with a list which shows politicians how to reform successfully – and get re-elected.
Read more here: www.guidetoreform.com.

 

(2007) (med flertalet medförfattare) 2007 Index of Economic Freedom (Heritage Foundation/Wall Street Journal) Chapter about labour freedom in the annual ”Index of Economic Freedom”. In this 400-page book, 157 countries are compared concerning the degree of economic freedom. Numerous variables are analysed, in ten categories of economic freedom. The higher degree of economic freedom a country has, the more prosperous it is.

 

(2006) (med Helena Olsson och Anders Ydstedt) Sänkt skatt är möjlig (Timbro Debatt)
Bok av undertecknad, Helena Olsson och Anders Ydstedt. I boken finns en faktarik analys av varför det är viktigt, i dagens globaliserade värld, för tillväxt, jobb och egenmakt att sänka skattetrycket. Vi redovisar därpå ett antal metoder och strategier för hur offentliga utgifter lkan sänkas, vilket öppnar upp för skattesänkningar. Till dessa hör tre fjärdedelsprincip och välfärdsavdrag. Vi ger också ett rött paket till socialdemokraterna med förslag till lägre offentliga utgifter, helt i enlighet med deras utgångspunkter, och likaså ett blått paket till Alliansregeringen. Slutsatsen är att skattetrycket i Sverige kan sänkas med flera hundra miljarder de kommande åren.

 

(2006) (med flertalet medförfattare) Beyond the European Social Model (Open Europe)
A book that shows how European countries that have done market-oriented reform such as tax cuts and de-regulations have been more successful when it comes to growth, employment and fighting poverty. Some facts from the book are: The long-term unemployment rate is five times higher in EU-15 than in the US. The average income in Ireland 1995-2004 grew by 101 per cent, in Britain by 72 per cent, and in Sweden by 29 per cent. The income of the poorest 10 per cent grew by 79 per cent in Ireland, 59 per cent in Britain and 10 per cent in Sweden. The proportion of households with post-tax income below $ 20 000 was 42 per cent in Ireland in 1990 and 14 per cent in 2004. In Sweden, it was 17,5 per cent in 1990, in 2004 it was 19 per cent. In 1991, the EU had 71 per cent of the US productivity, in 2005 it was 62 per cent.

 

(2006) (med flertalet medförfattare) Development Models, Globalization and Economies (Palgrave Macmillan)
The book compares and critiques the different economic models available in today’s global market place. I have written a chapter about ”A New European Model”. The US or Anglo-Saxon model is often portrayed as the best, yet Europe has a well-known Social Model, and Asia has enjoyed success in the past wherein the ’Asian Economic Miracle’ was highly vaunted before their crash. But now Asia, especially China, is again on a roll. The book analyses how these models have influenced both regional and global development, and finally engages in discussions upon alternatives and the search for the ’grail’.

 

(2005) European Dawn
Western Europe is in deep trouble. Growth is low, unemployment is high, most people are dependent on the state and welfare services are falling apart. Yet most politicians defend the European Social Model. Reforms merely scratch the surface.

 

(2004) ”Sagan om välfärdens återkomst”
Big government with its high taxes and large public monopolies will fall. It is based on the same false assumptions as the planned economy and can’t last. Now, globalisation, demography, the service society and an ever more heterogeneous society will push it over the edge. In its place there will be a smaller state with lower taxes and more and better welfare services and higher prosperity. Book published at Hjalmarsson & Högberg, it can be ordered at www.hohforlag.se.

 

(2002) ”Människorna, marken och makten”
Every year in Sweden, 10 billion euro of the tax-payer’s money are regionally redistributed in various systems and programmes. The regions with growth lose the fruits of their efforts and regions with stagnation get dependent on government. It is a waste of money, a brake on growth and a central planning of society – therefore the regional redistribution should be abolished. In 2002, I published a book called “The People, the Power and the Land” (Timbro) with this message.

 

Riksdagsmotioner (7)

 

(2011) Nordiska rådet (med flertalet medförfattare)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet ska avskaffas. Motion 2011/12:U282

 

(2011) Avreglerad andrahandsuthyrning

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja andrahandsuthyrning. Motion 2011/12: C254

 

(2011) Korrekt språkbruk (med Johan Hultberg och Christian Holm)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett korrekt språkbruk. Motion 2011/12: K253

 

(2011) Handel med sjukvårdstjänster (med Johan Hultberg)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad handel med sjukvårdstjänster. Motion 2011/12: N244

 

(2011) Äldredomspeng

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lämpligheten med en offentlig äldrepeng. Motion 2011/12: So234

 

(2011) Utvärdering om bestämmelser av sjöfylleri (med Eliza Roszkowska Öberg)

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av bestämmelserna i sjölagen i fråga om sjöfylleri. Motion 2011/12: C256

 

(2011) Översyn av plan- och bygglagen (med Eliza Roszkowska Öberg)

Riksdagen tillkännager för regeringen om sin mening vad som anförs i motionen om översyn av plan- och bygglagen. Motion 2011/12: C255

 

 

Papers (21)

 

(2010) Sjukvården – nästa dynamiska exportnäring? (Lif)
Rapport om varför sjukvården skulle kunna utvecklas mycket bättre om den utsattes för globalisering; rörlighet för patienter, personal, kapital och företagande.

(2010) Small State, Big Society (Localis).
Chapter about Swedish economic success and the reforms that made it possible in a book published by a British think-tank.

(2009) Sverigedemokraterna har fel – igen (Expo)
Bidrag till en bok där ett stort antal olika författare visar varför Sverigedemokraternas politik vore skadlig.

(2009) Välfärdsvinsten (Timbro)
Rapport som visar varför det är viktigt att välfärdsföretag får sträva efter vinst. Brukarna och medarbetarna är nöjdare i privata enheter. Vinsten led<             er till mer välfärd per krona, högre kvalitet och nya resurser till välfärden.

(2008) (med Nima Sanandaji) Finanskrisen – ett gigantiskt politikmisslyckande (Munkhammar Advisory)
När finanskrisen exploderade i USA talade många om kapitalismens kris och att det nu är dags att rulla tillbaka 25 års reformer för ekonomisk frihet och åter ge staten en huvudroll i ekonomin. I själva verket skapades en stor del av finanskrisen just av politiker och statlig inblandning. I denna rapport från Munkhammar Advisory beskrivs hur det gick till, steg för steg, och att varningar från experter ignorerades i flera år. Här utvecklas också varför fria finansmarknader är viktiga för utvecklingen av välstånd.

 

(2008) (med Jon Millarp) Georgien – den lysande stjärnan på reformhimlen (Timbro)
Rapport om det framgångsrika reformlandet Georgien. De senaste fem åren har Georgien avancerat 119 positioner i Världsbankens Doing Business-index. Korruption har bekämpats med kraft, bland annat genom en polisreform, och Georgien har etablerat en för regionen väl fungerande demokrati. I det närmaste total frihandel och fri rörlighet för människor har införts. Arbetsmarknaden är en av världens friaste. Statliga företag har sålts, antalet myndigheter närapå halverats och platt skatt på 12 procent införts. Georgien är nu det stora testet för EU.

 

(2008) Kreativitet och konkurrenskraft (Stockholms Handelskammare)
Rapport om att många städer satsar offentliga medel på kultur och kreativa miljöer, i syfte att uppnå både ekonomisk dynamik och ett blomstrande kulturliv. Denna politik baseras i hög grad på idéer från författaren Richard Florida. I själva verket misslyckas dessa städer ofta, i synnerhet med näringsliv och jobb. Sanningen är att sambandet är det omvända; när städer reformerar så näringslivet blomstrar kommer kultur och tolerans som naturliga följder. Rapporten innehåller en rad exempel på städer som lyckas och misslyckas.

 

(2008) (With Fabian Wallen) Tio år med euro – dags för Sverige? (Munkhammar Advisory)
Rapport som utvärderar de första tio åren med Europas gemensamma valuta, baserat på forskning och tillgängliga empiriska resultat. Slutsatsen är att euron har fungerat bättre än förväntat; den har ökat handeln, skapat stabilitet i kristider och lockar allt fler länder att vara med. Sverige har å andra sidan inte vunnit något på att stå utanför, eftersom kronan och räntan hela tiden har följt euron. Däremot förlorar vi trygghet och handel på att stå utanför.

 

(2008) Sjukvården kan reformeras – lär av Nederländerna (LIF)
Rapport utgiven av Läkemedelsföreningen. Beskriver den långtgående reform av sjukvården som har genomförts i Nederländerna. Idag har alla medborgare där privata sjukvårdsförsäkringar och de väljer fritt mellan olika försäkringsbolag. Bolagen måste försäkra alla som så önskar, och får inte differentiera premierna efter t ex hälsa eller ursprung. Staten betalar för dem som inte själva kan.

 

(2008) State of the Union (Stockholm Network)
A new version of the Stockholm Network publication from 2005. It now covers the 27 EU member countries. Each country is described concerning its economic and political situation, with a focus on reforms. I have written about Sweden.

 

(2007) What Competition Has Done For Europe (European Enterprise Institute)
French President Nicolas Sarkozy managed to erase ”free and undistorted competition” from the new proposed Treaty as one of the main aims of the EU. At a press conference afterwards, he posed a rhetorical question about what competition has done for Europe. This publication shows that competition – which is the consequence of a free economy with free trade and entrepreneurship – has done very much indeed for Europe. For one thing, it is the key explanation for incomes being 14 times higher in Western Europe today compared to 1820. This boost in living standards also provided Europe with a leading role in the world. In fact, if Europe needs anything, it is more competition. This publication shows why, where and how.

 

(2006) (med Tino Sanandaji) Sant och falskt om svensk tillväxt och arbetslöshet
Rapport utgiven av Timbro, skriven av undertecknad och Tino Sanandaji. Den förra socialdemokratiska regeringen beskrev svensk tillväxt, arbetslöshet och sysselsättning som vore de bäst i världen eller nästintill. Objektiva fakta från internationellt erkända källor gav en helt annan bild av att Sverige hade medioker tillväxt och stora problem på arbetsmarknaden. I rapporten reds sant och falskt ut.

 

(2006) (med Nima Sanandaji) Allt utom det som fungerar
Rapport utgiven av Timbro, av undertecknad och Nima Sanandaji. I rapporten redovisas den svenska ungdomsarbetslöshetens verkliga omfattning, och den jämförs med andra länder. Där finns också en genomgång av de offentliga åtgärder som har genomförts i Sverige för att motverka ungdomsarbetslöshet. Dessa har varit helt verkanslösa, på grund av att de inte har angript problemen utan bara utgjorts av tillfälliga offentliga subventione roch program. I länder som Irland och Danmark, däremot har avregleringar och skattesänkningar lett till mycket låg ungdomsarbetslöshet.

 

(2006) Så lyckas flera västeuropeiska länder med jobben (Timbro Briefing Paper, in Swedish)
A paper comparing the development of employment in EU-15 between 1995 and 2003. It shows, among other things, that the size of the labour force has decreased more in Sweden than in any other EU country. The countries that have had the biggest success in creating new jobs are Ireland, The Netherlands and Spain. Sweden is number 12. The paper also shows that the successful countries have lower tax on work, a freer labour market and lower contributions from the state to unemployed and people on sick-leave.

 

(2005) (med flertalet medförfattare) The state of the Union
This publication examines the progress of market-oriented reform in the EU member states, and at EU level, in 2004. Publisher is the Stockholm Network – based in London – which is a network of about 120 market-oriented think-tanks in Europe. Authors from every EU country write about the reform situation at home, in detail but yet fairly brief. This publication provides a good overview which, of course, confirms that the main market-economic reform has taken place in Eastern and Central Europe. I and Johan Norberg have written the chapter on Sweden.

 

(2005?) (med Cecilia Nykvist och Fredrik Segerfeldt) Confederation of Swedish Enterprise: Long-term analysis
With colleagues Cecilia Nykvist and Fredrik Segerfeldt at the Confederation of Swedish Enterprise, I have produced this long-term analysis. It presents international and national images of society a few decades ahead with a focus on the conditions for economic development and business. For example, we mention globalisation, the new Europe, future taxes and welfare, technology, and the emerging service society.

 

(2003) (Med Ursula Berge) Inför euron/Behåll kronan!
Before the referendum on the Euro on the 14th of September 2003, Ursula Berge and I wrote a book. The title was “Introcuce the Euro!/Keep the Krona!” (Pocky) She wrote half, arguing for a no-vote. I wrote the other half, arguing for a yes. At the time it was quite a success and it is an interesting document of its time. Still, the perspectives and arguments are relevant. One can read more and buy it here ->

 

(2002?) Konflikter – problem och lösningar
Society and Defence is probably the most important arena for debate about security policy in Sweden. Their arrangements include a large yearly conference in Sälen, several seminars and dialogue with different groups. For the education of students, I and Jan Joel Andersson of the Swedish Institute of International Affairs were assigned to write an introduction to conflicts, their causes and possible solutions. It can be ordered at www.cff.se, under “Skrifter”.

 

(2001?) “Retorik – konsten att övertyga”
During my time as a consultant and partner with the consultancy Gullers Group, I mostly worked with public affairs issues. I did, however, also speak about rhetoric and how to convince on several occasions with clients. For such use, I wrote an introduction to the topic with the basic advice.

 

(?) Korthuset
Before the Swedish referendum on the euro, many valid and invalid arguments were put forward from both sides. In this paper for the Confederation of Swedish Enterprise, I analysed the main arguments for a “no”-vote and explained why most of them were exaggerating or were based on false facts.

 

(?) Tillväxt och jobb eller (s)tagnation och arbetslöshet?
During the second half of the 1990’s, it was obvious that the Social Democrat government had put an end to the period of liberalising economic reforms that the centre-right government started. In this report for the Swedish Liberal Youth Society in 1997, I analyse why such policies will lead to lower growth and higher unemployment and outline a market-liberal alternative.

 

Tidningsartiklar 2004-2012 (386)

 

(2012)

2012-08-28 – Extra government spending does’nt bring growth (Policy article ConservativeHome)

2012-08-10 – Nystartzoner kan motverka utanförskap (Expressen)

2012-08-03 – För en idéburen moderat förnyelse (Svensk Tidskrift)

2012-07-05 – Ett politiskt parti är ingen tankesmedja (Aftonbladet)

2012-07-02 – Miljöpartiets dolda skattehöjningar (Politikerbloggen)

2012-06-28 – Med patienten i centrum blir sjukvården mer jämlik (Dagens Nyheter)

2012-06-18 – McKinsey bekräftar vår reformpolitik (Newsmill)

2012-06-01 – Vinst skapar drivkraft till förbättringar (Svenska Dagbladet)

2012-05-31 – Branschens attityd avgör momssänkningens genomslag (Dagens Samhälle)

2012-05-23 – En opålitlig statsmakt bakom gerkiska krisen (svd.se)

2012-05-21 – Vänsterpartiet hotar jobb och välfärd (Newsmill)

2012-04-12 – Stockholms tillväxt ställer krav på reformer (Dagens Samhälle)

2012-04-10 – S-ledning otydlig om EU-skatter (Europaportalen)

2012-04-04 – Svensk framgång mot transaktionsskatt (Newsmill)

2012-02-29 – Framtiden tillhör den framgångsrika flickan (Aftonbladet)

2012-02-07 – EU-skatt hotar tillväxt och jobb (Newsmill)

2012-02-06 – Nystartzoner skapar jobb där de behövs (Dagens Industri)

2012-02-01 – Socialdemokratin bör lära av Löfvens resa till framgång (Newsmill)

(2011)

2011-12-14 – Eurons problem är politisk inblandning (Newsmill)

2011-12-05 – Regeringen har lyckats väl (Kristianstads-Bladet)

2011-11-24 – Tydliga vägval i politiken (Helsingborgs Dagblad)

2011-11-22 – Politik för arbete (Kristianstads-Bladet)

2011-11-20 – Stor stat gjorde skuldkrisen värre (Svenska Dagbladet)

2011-11-15 – Disturbing for Defenders of Keynesian Stimulus (Financial Times)

2011-11-11 – Mer makt åt den enskilde i äldreomsorgen (Politikerbloggen)

2011-11-08 – ”Euron har hindrat handelskrig” (Sydsvenskan)

2011-10-22 – Reformer för privat sparande nu moderat politik (Newsmill)

2011-10-14 – Europa behöver sunda finanser – inte euroobligationer (Dagens Industri)

2011-09-30 – Så får vi ett samhälle med bättre hälsa och vård (Newsmill)

2011-09-30 – Självutlämnande och kompromisslös (Svensk Tidskrift)

2011-09-20 – Reformerat socialbidrag bryter utanförskap (Svenska Dagbladet)

2011-09-16 – Allas välfärd blir bättre med valfrihet (Sydsvenskan)

2011-09-15 – Euron inget slutmål (Europaportalen)

2011-09-06 – Reformera skatteutjämningen (Dagens Samhälle)

2011-08-16 – Få företagare i politiken, vilket skadar tillväxten (Dagens Samhälle)

2011-08-02 – Obamas uppdrag: Avveckla bidragsstaten (Expressen)

2011-07-14 – Det är jobbskatteavdraget som ger flest jobb (Dagens Industri)

2011-07-09 – Sparskatteavdrag ger medborgarna ekonomisk makt (Newsmill)

2011-06-28 – Bäst med fortsatt sänkt skatt för alla (Newsmill)

2011-06-23 – Granska påståendena om ökad barnfattigdom (Second Opinion)

2011-06-23 – Därför prioriterar jag jobbskatteavdrag före värnskattens avskafffande (Newsmill)

2011-06-20 – Därför ändrar jag mig om slopad värnskatt (Dagens Industri)

2011-06-19 – What the US can learn From Sweden (Real Clear World)

2011-06-17 – Ingen grekisk tragedi för Sverige, tack! (Politikerbloggen)

2011-06-09 – Bara fler i arbete kan minska barnfattigdomen (Newsmill)

2011-06-07 – Ett sätt att skapa välstånd (Göteborgs-Tidningen)

2011-05-23 – Förkasta inte nystartzonerna innan de testats (Dagens Samhälle)

2011-05-23 – Den socialdemokratiska skatteröran (Politikerbloggen)

2011-05-20 – Århundradets ekonomiska idéstrid (Svensk Tidskrift)

2011-05-14 – Frizoner ger välstånd (Sydsvenskan)

2011-05-05 – När arbete är lönsamt kan vanligt folk spara (Aftonbladet)

2011-05-02 – Lågavlönade ska också kunna spara (Aftonbladet)

2011-04-24 – Så minskar vi barnfattigdomen (Expressen)

2011-04-12 – Så ska vi moderater regera och växa i Stockholm (Newsmill)

2011-04-11 – En årslön på banken med ny sparreform (Göteborgs-Posten)

2011-04-07 – Frizoner mot utanförskap (Newsmill)

2011-03-30 – Mer resurser till välfärd med vinstintresse (SvD Opinion)

2011-03-16 – Staten är ingen god företagare (SVT Debatt)

2011-03-12 – Lås inte fast folk i fattigdom, Juholt! (Aftonbladet)

2011-03-10 – The equivalent of a tax on new ideas (Financial Times)

2011-03-03 – Indien – en tiger mitt i språnget (Entreprenör (s. 10))

2011-02-24 – Transactions tax could hinder growth (Financial Times)

2011-02-16 – Ekonomisk tillväxt är vägen till bättre miljö (Newsmill)

2011-01-26 – The Swedish Model: It′s the Free-Market Reforms, Stupid! (Wall Street Journal)

(2010)

2010-12-22 – Nytt år – nya idéer (Kanalen)

2010-12-21 – EU-skatter skulle sänka Europa (svd.se)

2010-12-16 – Se upp för politikens jultomtar! (Newsmill)

2010-12-07 – Oansvarig opposition (Politikerbloggen)

2010-12-05 – Dags att acceptera fakta, Åkesson! (Expressen)

2010-12-03 – Från koja till slott borde vara moderat rättvisa (Svensk Tidskrift)

2010-11-29 – Utan invandring stannar Sverige (Expressen)

2010-11-24 – Räkna inte ut socialdemokraterna (Newsmill)

2010-10-21 – Alliansen fick ett reformmandat som måste tas till vara (Newsmill)

2010-10-13 – Understanding the Social Democratic collapse (The Local)

2010-09-23 – Lars Ohly sänker vänsterns antirasistiska arbete (SVT Debatt)

2010-09-19 – Lägre skatt ger bättre välfärd (Politikerbloggen)

2010-09-17 – Fortsätt refomera sjukförsäkringen (Aftonbladet)

2010-09-15 – Lägre skatter ger bättre välfärd (Newsmill)

2010-09-13 – De rödgröna hotar 10 000-tals bemanningsjobb (Politikerbloggen)

2010-09-10 – Fyra nya förslag som befriar företagandet (realtid.se)

2010-09-08 – Sverige till topp tio i ekonomisk frihet (Dagen Industri)

2010-09-05 – Tankar om vården efter att ha fått cancer vid 35 års ålder (Newsmill)

2010-09-03 – Svenska Spel använder monopolmakt (Svenska Dagbladet)

2010-09-01 – Miljöpartiet – en tvärbroms för tillväxt i Stockholm (Dagens Nyheter)

2010-08-30 – Globalisera sjukvården! (Dagens Samhälle)

2010-08-27 – 287 sidor första maj-plakat (Svensk Tidskrift)

2010-08-25 – Regleringsgiljotin befriar företagandet (Newsmill)

2010-08-16 – Ekonomisk frihet för trygghetens och välfärdens skull (Alliansens Vänner)

2010-08-15 – Gör Rosengård till ekonomisk frizon (Aftonbladet)

2010-08-06 – Ekonomiska frizoner i Sverige! (Svensk Tidskrift)

2010-08-02 – Stop green protectionism (EU Observer)

2010-07-22 – Guides out of the debt crisis (European Voice)

2010-06-30 – Rödgrön EU-politik skulle göra världen fattigare (Newsmill)

2010-06-22 – Tänker de rödgröna riva upp vårdvalet? (Politikerbloggen)

2010-06-01 – Sverige och Estland visar vägen ur skuldkrisen (Newsmill)

2010-05-12 – Stora skulder är alltid en risk (Dagens Industri)

2010-05-03 – Ingen ska sträva framåt – alla ska förbli det de är (Politikerbloggen)

2010-04-30 – Karl Rove – kampanjmakare och försvarsadvokat (Svensk Tidskrift)

2010-04-29 – Högre skatt hindrar klassresa (svd.se)

2010-04-19 – Rättvisemärkt riskerar cementera fattigdom (Nerikes Allehanda)

2010-04-06 – Stoppa den gröna protektionismen (Sydsvenskan)

2010-03-24 – Lärdomarna av Thatcher (Blått, sid 18-19)

2010-03-05 – Greece shows the dangers of big government (EU Observer)

2010-02-26 – Ekonomisk frihet ger ekonomisk aktivitet (Göteborgs-Posten)

2010-02-22 – Ny Start för Europa (Svensk Tidskrift)

2010-02-21 – Frizoner i förorterna knäcker utanförskapet (Göteborgs-Posten)

2010-02-20 – Partierna bör dra lärdom av USA (Svenska Dagbladet)

2010-02-16 – Vänsterpartiet lyckas inte dölja extremismen (Aftonbladet)

2010-02-10 – Bidrag till Grekland saboterar euron (Europaportalen)

2010-02-09 – Statliga ingrepp har inte dämpat krisen (Sydsvenskan)

2010-02-08 – Mona Sahlin flörtar med extremisterna (Aftonbladet)

2010-02-04 – Inget EU-stöd till Grekland (Europaportalen)

2010-01-27 – En manlig toppchef hade kickats direkt (Expressen)

2010-01-25 – Öppna för gårdshandel direkt (Svenska Nyhetsbyrån)

2010-01-18 – Gör Rosengård till ekonomisk frizon (Newsmill)

2010-01-12 – Politisera inte avtalsrörelsen (Newsmill)

(2009)(116)

2009-12-28 – Dra tillbaka den falska kampanjen, Systembolaget! (Politikerbloggen)

2009-12-11 – Infria löftet om frihandel med Georgien (Sydsvenskan)

2009-12-03 – Regeringen bör underlätta för nya apoteksentreprenörer (Dagens Apotek)

2009-11-23 – Alternativet till LAS är inte Vilda Västern! (SVT Debatt)

2009-11-18 – Eastern Europe′s Lessons for the West (Wall Street Journal )

2009-11-18 – Gör Rosengård och Rinkeby till ekonomiska frizoner! (Expressen)

2009-11-12 – Kapitalismen gör världen grönare (Aftonbladet)

2009-11-07 – Vi borde älska kapitalismen! (Aftonbladet)

2009-11-05 – Vinstkritikerna hotar välfärden (Dagens Samhälle)

2009-11-04 – Märklig syn på medborgarens ihoparbetade lön (Dagens Industri)

2009-11-03 – Skatteutjämningen bromsar utveckling (svd.se)

2009-10-28 – Avveckla presstödet! (Resumé)

2009-10-27 – Dags för helt ny arbetsrätt (Politikerbloggen)

2009-10-26 – Därför idéburet ledarskap (Blått)

2009-10-23 – Företagarna bygger samhället (Entreprenör)

2009-10-22 – Statistical breakdown threatens telecom reforms (The Brussels Journal)

2009-10-19 – Ge oss makten över inkomsten! (Newsmill)

2009-10-05 – OECD-statistik hotar telekom (Computer Sweden)

2009-09-22 – De financiële crisis ? het falen van de politiek (NRC Handelsblad)

2009-09-15 – Vinstkritikerna hotar välfärden (SVT Debatt)

2009-08-28 – Dags att ändra lagen om anställningsskydd (Newsmill)

2009-08-28 – Våga se sjukvården som en tillväxtbransch (Göteborgs-Posten)

2009-08-24 – Inför vinstkrav även på offentliga välfärdsenheter (Dagens Industri)

2009-08-10 – Våga satsa på privat ägande (LNB)

2009-07-30 – Is a new bubble being formed? (European Voice)

2009-07-02 – Släpp alkoholen fri (Aftonbladet)

2009-06-25 – Inga belägg för ett ”race to the bottom” (Europaportalen)

2009-06-23 – Ingen tror på vänsterns ekonomiska politik (Europaportalen)

2009-06-21 – Läge för sänkt skatt (Sydsvenskan)

2009-06-13 – Finansministern bäddar för rekordhög ungdomsarbetslöshet (Dagens Industri)

2009-06-04 – Låt oss sälja sjukvårdstjänster till Europa (SVT Opinion)

2009-05-19 – En Ulvskog i fårakläder (SVT Opinion)

2009-05-11 – Sverige och Europa behöver en Thatcher (Newsmill)

2009-05-09 – Subventionera bönderna – för sista gången (Dagens Industri)

2009-05-04 – Världens bästa världsdel (Blått)

2009-04-30 – Still no alternative to Thatcher′s free-market policies (Financial Times)

2009-04-24 – Världens bästa världsdel (Liberala Nyhetsbyrån)

2009-04-15 – Europa behöver mer kapitalism och mindre politisk styrning (Newsmill)

2009-04-14 – Rörliga löner är positivt (Aftonbladet)

2009-03-31 – Friare handel – bästa medicinen mot krisen! (Utmaningen)

2009-03-31 – Länderna måste undvika protektionism (Newsmill)

2009-03-23 – Gör som Danmark – sänk marginalskatten (Utmaningen)

2009-03-10 – En friare arbetsmarknad (Entreprenör)

2009-03-06 – Ge medborgarna makten över välfärden och tryggheten (Svensk Tidskrift)

2009-03-06 – Metall agerar rätt (SVT Opinion)

2009-03-04 – Do the Right Thing – Not Just Anything! (EU Observer)

2009-03-04 – Fallande krona dyrt för Sverige (Europaportalen)

2009-03-03 – LAS grundorsaken till våldet i Rosengård (Newsmill)

2009-02-16 – Energi för Sverige (Utmaningen)

2009-02-12 – ”Lär av USA:s misstag” (sydsvenskan.se)

2009-02-04 – LO vilseleder om inkomster (Politikerbloggen)

2009-01-30 – Stimulanser diskriminerar framtidens entreprenörer (Entreprenör)

2009-01-27 – Dags att införa välfärdpeng (SVT Opinion)

2009-01-27 – Dangerous Plans For Europe′s Internet (EU Observer)

2009-01-20 – Upplopp visar reformbehov (Utmaningen)

2009-01-02 – Egen buffert bättre än a-kassa (Entreprenör)

2009-01-02 – Upprepa inte varvsstöden (Entreprenör)

(2008) (174)

2008-12-31 – En pragmatikers erkännanden (Liberal Debatt)

2008-12-09 – Ska staten ta över företag? (Utmaningen)

2008-11-25 – Svensk recession (Enterprenör)

2008-11-25 – Trygghet med euro (Entreprenör)

2008-11-24 – Optimism i recessionen (Utmaningen)

2008-11-20 – Influence of ”creative class” ideas in Sweden (New Geography)

2008-11-17 – Frihet genom förändring – inte förvaltande! (Österåkersmoderaten (pdf, s. 3))

2008-11-17 – The world needs free financial markets (EU Observer)

2008-11-02 – Free Market Reforms Transforming Health Care in the Netherlands (DC Examiner)

2008-10-27 – World needs less government intervention (Financial Times)

2008-10-24 – Staten skapade finanskrisen (Entreprenör)

2008-10-22 – Kulturliv följer i spåren av dynamisk ekonomi (SNB)

2008-10-19 – EU:s telekompaket bromsar tillväxten (Dagens Industri)

2008-10-01 – Först rejäl konkurrenskraft (LNB)

2008-09-26 – Det okända reformlandet (Entreprenör)

2008-09-13 – Därför går jag med i moderaterna (SVT Opinion)

2008-08-29 – Det nya facket (Entreprenör)

2008-08-29 – Möt nedgången med reformer (Entreprenör)

2008-08-29 – Krig i Europa (Entreprenör)

2008-08-28 – Europe and Russia (International Herald Tribune)

2008-08-22 – Vad Kreml vill krossa (Sydsvenskan)

2008-07-05 – Bra klimat för särintressen (Aftonbladet)

2008-06-19 – Framgångsrik euro (Entreprenör)

2008-06-19 – Vi måste lämna parasitsamhället (Entreprenör)

2008-06-13 – Socialdemokratisk förnyelse? (Liberal Debatt)

2008-06-11 – Nederländerna visar vägen för sjukvården (Göteborgs-Posten)

2008-05-22 – Sverige har missat eurons fördelar (Europaportalen)

2008-05-22 – Uteblivna euroreformer drabbar även oss (Dagens Industri)

2008-05-19 – Sverige förlorar på att stå utanför euron (LNB)

2008-05-17 – Den kaukasiska tigern (Kolumn Entreprenör)

2008-05-17 – Inget att värna (Ledare Entreprenör)

2008-05-09 – Tio år utanför euron blev dyrt för Sverige (Dagens Industri)

2008-04-29 – Liberaliseringar bäst för låginkomsttagare (LNB)

2008-04-29 – Mer marknad i vården (Sydsvenska Dagbladet)

2008-04-16 – Is Europe Finally Back? (Eurointelligence)

2008-04-11 – Sjukvården – framtidens företagsamhet (Kolumn Entreprenör)

2008-04-11 – Det nya facket (Ledare Entreprenör)

2008-03-12 – Tyskland handlingsförlamat (Europaportalen)

2008-03-11 – Därför misslyckas Tysklands reformpolitik (Europaportalen)

2008-03-06 – Åtta reformmyter att göra upp med (Kolumn Entreprenör)

2008-03-06 – Låt 1970-talet vila i frid (Ledare Entreprenör)

2008-03-05 – Sensationella primärval i USA (Resumé)

2008-02-07 – America′s pump-priming policies are a blast from the past (European Voice)

2008-02-06 – Svensk sjukvårdspolitik borde närma sig amerikansk (SVT Opinion)

2008-02-01 – Entreprenören och friheten (Entreprenör)

2008-02-01 – Reform Lessons For the United States (TCS Daily)

2008-01-30 – Reformera socialförsäkringarna (Dagens Industri)

2008-01-28 – Look Beyond the Quick Fix! (Eurointelligence)

(2007) (222)

2007-12-18 – Internationella trenden talar helt för Reinfeldt (Expressen)

2007-12-14 – Konkurence funguje. Stredni Evropa je dukazem (Laissez-faire)

2007-11-22 – Even in Europe, Reform is Possible (Financial Times)

2007-10-13 – Lägre bidrag minskar fattigdomen (LNB)

2007-10-04 – Låt inte Carnegiekritiken stoppa bolagsförsäljningen (Dagens Industri)

2007-10-01 – Central Europe Shows the Value of Competition (Central Europe Digest)

2007-09-10 – Ett friare Europa blir också starkare (Dagens Industri)

2007-09-06 – Kan Sverige nå topp tio i ekonomisk frihet? (LNB)

2007-07-12 – America Delivers Better Health Care Than Europe (DC Examiner)

2007-07-03 – Estlands välståndsexplosion (Kvällsposten)

2007-06-29 – Estonian Wonderland (Central Europe Digest)

2007-05-25 – How choice has transformed education in Sweden (Daily Telegraph)

2007-04-12 – Facket bromsar löneutvecklingen (Dagens Industri)

2007-03-22 – Folkpartiets populism ett hot mot reformer (Tidningen NU)

2007-03-14 – To Fight Unemployment – Increase Labour Freedom! (Trend)

2007-03-12 – Ownership, Not Redistribution! (The Brussels Journal)

2007-03-02 – Öka friheten på svensk arbetsmarknad (LNB)

2007-02-15 – Ségolène Royal′s dangerous gamble (Eurointelligence)

(2006) (240)

2006-12-28 – Brev från ett annorlunda LO (Kvällsposten)

2006-12-20 – Rör inte mitt företag! (Dagens Industri)

2006-12-12 – Facklig makt står i vägen (Göteborgs-Posten)

2006-12-08 – EU:s utvidgning: fortsättning följer (LNB)

2006-12-07 – Swedish Failure and Slovakian Success (Trend)

2006-12-01 – Ägande är alternativet till bidrag (Dagens Industri)

2006-11-18 – The True Nature of ”Social Europe” (European Voice)

2006-11-13 – Turkiet är Europas viktigaste frihetsfråga (Expressen)

2006-10-27 – Fortsätt sänka a-kassan och skatterna (Dagens Industri)

2006-10-17 – Ny regering och ny politik (Gotlands Allehanda)

2006-10-14 – Sänkt skatt är möjlig (LNB)

2006-10-05 – Frihetspartiet liberalerna (Tidningen NU)

2006-09-30 – Sverige kan bli ett av Europas reformländer (Sydsvenska Dagbladet)

2006-09-29 – Bulgarer och rumäner – välkomna! (LNB)

2006-09-15 – När avslöjas regeringens ekonomiska bluff? (Svensk Tidskrift)

2006-09-13 – A Coup d′État in Sweden (Wall Street Journal Europe)

2006-09-04 – Frihet och välstånd efter valet (Tidskriften Heimdal)

2006-08-31 – Party Central (TCS Daily)

2006-08-10 – Så kan skatten sänkas – utan att bidragen hotas (Dagens Industri)

2006-07-28 – Oseriöst av Hedborg och Esser (LNB)

2006-07-17 – Reform the Works (TCS Daily)

2006-07-03 – Politikens Joe Labero (Göteborgs-Tidningen)

2006-06-30 – Regeringen ljuger om den svenska ekonomin (SVT Opinion)

2006-06-19 – The Kids Are Not Alright (TCS Daily)

2006-06-14 – Arbetslöshetsbomb bland ungdomar (Dagens Industri)

2006-06-03 – Frihet åt den skapande människan (Stockholms Fria Tidning)

2006-06-01 – Invandrare är inga offer (Blekinge läns tidning bl a)

2006-05-31 – Varför läggs regionalstöden inte ned? (Liberal Debatt)

2006-05-24 – Påminnelse om att konjunkturen viker en dag (Svenska Dagbladet)

2006-05-23 – Fattigdom är problemet (Kvällsposten)

2006-05-19 – Radikalt sänkt skatt ger Sverige chansen (LNB)

2006-05-18 – Europe′s Greatest Success (TCS Daily)

2006-05-07 – Varför bara det som inte fungerar, Nuder? (Barometern bl a)

2006-05-03 – Afrikas problem är fattigdomen (Dagens Industri)

2006-05-03 – Hope for France? You bet! (TCS Daily)

2006-04-27 – Med Willebrand ställs fler ungdomar utanför (Borlänge Tidning bl a)

2006-04-26 – Nuder flyr fakta om fattigdomen (Aftonbladet)

2006-04-24 – Fattiga länder vinner på ”brain drain” (Dagens Industri)

2006-04-07 – Idédebatten avgörande för Sverige (Entreprenör)

2006-04-07 – Låt inte Frankrikes misstag avskräcka (Svenska Dagbladet)

2006-04-06 – Europe′s Patriot Games (TCS Daily)

2006-03-16 – Nordic Stars (Wall Street Journal Europe)

2006-03-09 – Radikala reformer kan rädda ungas framtid (LNB)

2006-03-08 – Das Land der Widersprüche (Financial Times Deutschland)

2006-03-03 – Inga nya jobb utan rejäla reformer! (Norrköpings Tidningar)

2006-03-01 – Hot Swedish Models! (TCS Daily)

2006-02-24 – Låt unga arbeta utan skatt och avtal! (Göteborgs-Posten)

2006-02-22 – Sveriges arbetskraft minskar mest (Dagens Industri)

2006-01-24 – Size Matters (TCS Daily)

2006-01-11 – Cyniskt mot låginkomsttagare (Europaportalen)

2006-01-09 – Europeiska sociala modellen är problemet (Europaportalen)

2006-01-04 – Gärna 100 procents ersättningsnivå (Svenska Dagbladet)

(2005) (292)

2005-12-09 – Varför inte fler jobb också år yngre? (SNB)

2005-11-30 – Behöver Sverige en Sanningskommission? (LNB)

2005-11-24 – Lär av de länder som lyckats (Sydsvenska Dagbladet)

2005-11-20 – Vård i Indien kan korta svenska sjukvårdköer (Göteborgs-Posten)

2005-11-17 – Rätten att avstå – en liberal utgångspunkt (Tidningen NU)

2005-11-11 – Paris visar den sociala modellens rätta ansikte (LNB)

2005-11-10 – Den frihet och välfärd vi inte ser (Smedjan)

2005-11-09 – Burn, Social Model, Burn (Tech Central Station)

2005-11-08 – Paris – the Face of an Anti-Social Model (International Herald Tribune)

2005-11-05 – Rätten att avstå (Aftonbladet)

2005-10-28 – Jobba för att du vill! (Liberal Debatt)

2005-10-27 – Radikala reformer – en kommunikativ utmaning! (Resumé)

2005-10-27 – Don′t make the Swedish mistake! (The Guardian)

2005-10-25 – Platt skatt för Sverige! (LNB)

2005-10-24 – Europeisk gryning (SNB)

2005-10-12 – Europe needs to march away from its social model (Financial Times)

2005-10-01 – Replik platt skatt (Transportarbetaren)

2005-09-27 – Fler fel om amerikansk fattigdom (Expressen)

2005-09-12 – Göran Persson har fel om jobben (Svenska Dagbladet)

2005-09-12 – Så ger sänkta ersättningsnivåer fler jobb! (LNB)

2005-09-09 – Fel om jobben, Persson! (SNB)

2005-09-01 – Börja med att halvera ersättningarna (Smedjan)

2005-08-25 – Recension av The Corporation (Smedjan)

2005-08-23 – Privata minusjobb med Nuders offentliga plusjobb (SNB)

2005-08-20 – Ju högre skatt, desto sämre välstånd (Kvällsposten)

2005-08-05 – I krisen får euron skulden (Svenska Dagbladet)

2005-07-28 – Corporate Social Irresponsibility (Tech Central Station)

2005-07-22 – Frankrikes hållning omoralisk och destruktiv (Svenska Dagbladet)

2005-07-21 – Perssons historieförfalskning måste upphöra! (LNB)

2005-06-29 – Sluta ljuga, Persson! (Expressen)

2005-06-20 – The Shock of the New (Tech Central Station)

2005-06-20 – ”Vi” – staten? (Captus)

2005-06-14 – Vad gör regeringen för att rädda ett öppet Europa? (LNB)

2005-05-25 – Searching for a Swedish Model (Wall Street Journal Europe)

2005-05-24 – Stäng inte gränsen till Europa! (Aftonbladet)

2005-05-12 – Dolda syften och dåliga argument (Smedjan)

2005-05-06 – Does ”non” mean ”no”? (Tech Central Station)

2005-05-04 – Fri rörlighet i stort EU (Svensk Linje)

2005-05-04 – Inga svar – men fler felaktigheter (Smedjan)

2005-05-03 – Svenskar kostar mest – men konsumerar under snittet (Göteborgs-Posten)

2005-05-02 – Dags för platt skatt även i Sverige! (svenskpolitik.se)

2005-04-20 – Platta till skatten (Svenska Nyhetsbyrån)

2005-04-09 – Privat ägande ökar välfärden (Kommunalarbetaren)

2005-04-05 – Verka för maktskifte (Svenska Dagbladet)

2005-04-03 – Doomsday night for European Social Model (European Voice)

2005-03-31 – Låt oss dra av välfärdsförsäkringar! (LNB)

2005-03-24 – Sverige efter (s)ystemskiftet (Smedjan)

2005-03-19 – Should unions try to stop new jobs from emerging in EU service sector? (Financial Times)

2005-03-10 – Öfverbergs välfärdsmodell håller inte (Tidningen NU)

2005-02-24 – Europe′s Way Forward (Tech Central Station)

2005-02-23 – Nuder och Persson fel ute om skatten (LNB)

2005-02-18 – Fri konkurrens ger bättre välfärd (Tidningen NU)

2005-01-18 – Sänk skatten! (Dagens arbete)

2005-01-14 – Svart på vitt: Frihet skapar välstånd (LNB)

(2004) (345)

2004-12-09 – Nuders modell har skapat ”köttberget” (Göteborgs-Tidningen)

2004-11-29 – Hur vill Per Borg fylla välfärdsgapet? (Svenska Dagbladet)

2004-11-26 – Systemskifte smygs fram (Sydsvenska Dagbladet)

2004-11-25 – Fyra år till med Bush – bra för Europa och tillväxten (Entreprenör)

2004-11-21 – Bryt konsensus, Reinfeldt! (Svenska Dagbladet)

2004-11-02 – Den stora staten klarar inte att skydda mot brott (Kvällsposten)

2004-11-01 – Bush ? för välfärdens skull (Goteborgs-Tidningen)

2004-10-26 – En ny värld kräver ett förändrat Sverige (Entreprenör)

2004-10-15 – Persson vet att den stora staten faller (SNB)

2004-10-14 – Privat välfärd eller offentlig ofärd? (Liberal Debatt)

2004-10-06 – Sagan om välfärdens återkomst (LNB)

2004-10-05 – No cometan el error de Suecia! (El Panama America)

2004-10-01 – Regeringen förvaltar – medborgarna vill ha förändring (LNB)

2004-09-15 – Kerrys skadliga ekonomiska program (Barometern)

2004-09-13 – Jultomten som låter dig betala (Sourze)

2004-08-25 – Företagaren är en Atlas (Entreprenör)

2004-08-17 – Ta bort det politiska gruset ur näringslivsmotorn! (LNB)

2004-07-24 – Planekonomi knäcker den högre utbildningen (Eskilstuna-Kuriren m fl)

2004-07-20 – Staten belönar passivitet (Göteborgs-Posten)

2004-07-05 – Göran Persson borde åka till Spanien (Expressen)

2004-06-25 – Tvång eller frivillighet? (Entreprenör)

2004-06-24 – Medborgerlig skepsis ger bättre EU (Svenska Dagbladet)

2004-06-18 – Welfare – The Day After Tomorrow (Tech Central Station)

2004-06-15 – En byråkrat med drag av James Bond (Tidningen NU)

2004-06-10 – Europa främjar frihet i Sverige (Smedjan)

2004-06-09 – Ny klyfta om Europa (Kvällsposten)

2004-06-04 – Europas ödesfråga: reformer eller förfall? (LNB)

2004-06-03 – Europeisk tjänstemarknad avgörande för välstånd (Dagens Nyheter)

2004-05-04 – Sämre välfärd är ingen myt (Dagens Nyheter)

2004-05-04 – Betala själv för högre utbildning (Svenska Dagbladet)

2004-04-15 – Även liberal feminism missar den stora bilden (Liberal debatt)

2004-04-05 – Hellre privat vård än fettskatt (Kvällsposten)

2004-03-25 – Hur mycket kan välståndets motorer belastas? (Entreprenör)

2004-03-21 – Solidaritet: att betala till sig själv? (Svenska Dagbladet)

2004-03-10 – Betala själv – bättre välfärd med sänkt skatt (LNB)

2004-02-27 – Mer rättvist med fria universitet (Expressen)

2004-02-26 – Skandal hindra fri rörlighet i utvidgat EU (Entreprenör)

2004-02-09 – Dammen sprängs – den stora staten faller (Svenska Dagbladet)

2004-01-25 – Snart krymper staten medan samhället vxer (Entreprenr)

2004-01-23 – Omfördelning hindrar utveckling (Pite-Tidningen)

 

Tidigare publikationer finns endast sporadiskt samlade. Ifall något speciellt önskas kontakta info@munkhammar.org.