2017 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas Max Sjöberg

Motiveringen lyder:

”Max har med vass penna engagerat sig i en lång rad olika debatter, bland annat om ojämlikhet och skatter. Med stor bredd och pedagogisk begåvning har han under året etablerat sig som en av den unga liberalismens mest lysande stjärnor. Dessutom har han presenterat ett gediget och genomarbetat förslag för minskade offentliga utgifter.”

Max Sjöberg är 25 år och uppvuxen i Alingsås. Han studerar juridik i Uppsala och är andre vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet. Under sommaren 2017 vikarierade han som ledarskribent i Göteborgs-Posten.

MaxSjöberg

 

Om minnesfonden

Johnny Munkhammars Minnesfond är upprättad av Stiftelsen Fritt Näringsliv i syfte att hedra Johnny Munkhammars minne. Det görs genom att varje år dela ut ett pris till den unga person som under det senaste året bäst verkat i Johnny Munkhammars anda i svensk samhällsdebatt, i tal eller i skrift. Denna anda definieras som fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi. Den slogan Johnny Munkhammar hade i sin kampanj för en plats i riksdagen i valet 2010, det vill säga Frihet, Förändring, Företagande, är vägledande.

Priset består av ett diplom samt ett stipendium och prisutdelningen sker i samband med ett seminarium som äger rum i slutet av september varje år. Även under våren varje år arrangerar Fonden ett seminarium i Johnny Munkhammars anda.

Fondens styrelse består av Fredrik Segerfeldt (ordf.), Joakim Munkhammar, Linda Munkhammar, Joacim Olson, Stefan Karlsson och Karin Svanborg-Sjövall.