Seminarier

Välkommen till Johnny Munkhammars Minnesfonds seminarium

Varje år arrangerar Johnny Munkhammars Minnesfond ett prisutdelningsseminarium i september.