Pristagare

2023 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas Viktor Karlsson

Motiveringen lyder:

Årets pristagare har visat att marknadsekonomi och tillväxt är lösningen även på miljöområdet. Med kunskap och entusiasm har Viktor Karlsson bidragit till debatten på ett område där liberala röster allt för ofta hamnar i underläge. Det har han gjort genom att bland annat skriva en genomarbetad rapport om grön skatteväxling där höjda skatter på utsläpp växlas mot lägre skatt på arbete. Han har även presenterat 15 konkreta reformförslag för avregleringar på energiområdet och tillsammans med flera andra ungdomsförbund tagit fram en liberal klimatpolitisk reformagenda.

Viktor Karlsson är civilekonom från Lunds universitet. Klimatpolitisk och socialpolitisk talesperson LUF och del av Fores Reformgrupp Klimat.

 

2022 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas Adam Danieli

Motiveringen lyder:

Adam Danieli har under det gångna året ihärdigt, i ett antal artiklar och rapporter, lyft fram den liberala demokratins betydelse för ett gott samhälle. Tillsammans med Frida Jansson har han tagit fram ett genomarbetat reformförslag för stärkta rättigheter, ökad maktdelning och förbättrad tillgång till rättvisa. Han har också avslöjat Socialdemokraternas missbruk av utnämningsmakten. På så sätt har Adam Danieli satt ljuset på maktmissbruk och korruption i Sverige.

Adam Danieli är jurist, tekn kand, tidigare viceordförande i Fria Moderata Studentförbundet samt projektledare på Timbro.

Adam Danieli (foto: Anders Meisner)

2021 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas John Norell

Motiveringen lyder:

John Norell har under det senaste året på olika plan arbetat skickligt och effektivt för friheten. I god Munkhammarstil har han kombinerat akademisk kunskap med innovativt och energiskt kommunikationsarbete. Bland flera framgångsrika projekt kan nämnas Hyresgästförbundet, som på ett kaxigt sätt opinionsbildar för en fri bostadsmarknad, och en kartläggning av kommuner som höjt skatten. John Norell är ordförande i Fria Moderata Studentförbundet och doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

John Norell är ordförande i Fria Moderata Studentförbundet, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet samt associerad forskare på Ratio.

John Norell.

2020 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas Naod Habtemichael och Isak Kupersmidt

Motiveringen lyder:

Med en kombination av intellektuell tyngd och politisk-organisatorisk skicklighet har Naod Habtemichael och Isak Kupersmidt lyft organisationen Centerstudenter till nya höjder. I sann Munkhammaranda har de kombinerat väl underbyggda reformförslag med skicklig kommunikation. De har därtill uppvisat mod i sin kritik av moderpartiet.

Naod Habtemichael var 2018-2020 ordförande i Centerstudenter. Han har även varit vikarierande kommunalråd i Göteborg. Sommaren 2020 arbetade han på Svenska Dagbladets ledarsida. Idag studerar han nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

Naod Habtemichael (foto Hamid Ershad).

Isak Kupersmidt var 2018-2019 vice ordförande i Centerstudenter och sammankallande för Centerstudenters ekonomisk-politiska arbetsgrupp. Han har också varit ansvarig för Timbros sommarsmedja. Idag är han doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Isak Kupersmidt (foto Hamid Ershad).

2019 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas Carl Göransson

Motiveringen lyder: Carl Göransson har med kunskap, energi och uthållighet verkat för att lyfta upp rättssäkerheten i skattefrågor på agendan. Han har dessutom, i god Munkhammaranda, på ett pedagogiskt sätt kunnat förklara komplicerade frågor på ett övertygande sätt.

Carl Göransson är jurist. Han har varit vice ordförande i Moderata studenter och arbetat på Moderaternas riksdagskansli, på PR-byrån Paues Åberg och på riskkapitalbolaget Nordic Capital. 2016 var han med och startade stiftelsen Rättvis skatteprocess, där han också var vd fram till 2019. Numera är han näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare.

2018 års pris till Johnny Munkhammars minne har tilldelats Siri Steijer.

Motiveringen lyder: Siri Steijer har med stort mod och intellektuell skärpa utmanat invanda föreställningar inom en rad områden när det gäller arbetsmarknadens regelverk och funktionssätt. Hon har envist stått upp mot den socialdemokratiska verklighetsbeskrivningen och problemformuleringen. I god Munkhammaranda har Steijer även markerat mot konservativa kollektiviseringstendenser.

Siri Steijer är utbildad journalist, jobbade på statsrådsberedningen under Fredrik Reinfeldt och har varit pressekreterare på Företagarna samt vikarie på Svenska Dagbladets ledarsida. Numera är hon ansvarig för Timbros arbetsmarknadsprogram. Steijer är 30 år gammal.

2017 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas Max Sjöberg.

Motiveringen lyder: ”Max Sjöberg har med vass penna engagerat sig i en lång rad olika debatter, bland annat om ojämlikhet och skatter. Med stor bredd och pedagogisk begåvning har han under året etablerat sig som en av den unga liberalismens mest lysande stjärnor. Dessutom har han presenterat ett gediget och genomarbetat förslag för minskade offentliga utgifter.”

Sjöberg är 25 år och uppvuxen i Alingsås. Han studerar juridik i Uppsala och är andre vice ordförande i Liberala ungdomsförbundet. Under sommaren 2017 vikarierade han som ledarskribent i Göteborgs-Posten.

MaxSjöberg

2016 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelas Jacob Lundberg.

Motiveringen lyder: ”Med energi, produktivitet och kunskap har Lundberg fått stort genomslag för sina budskap om sänkta skatter. Genom att pedagogiskt förklara komplicerad nationalekonomi har han gjort till synes motsägelsefulla samband begripliga och därmed satt skattesänkningar på agendan.”

Jacob Lundberg är 27 år och uppvuxen i Skråmträsk i Skellefteå kommun. Han har examina i nationalekonomi från såväl Oxford som Cambridge och doktorerar nu i samma ämne i Uppsala.

Priset består av ett diplom samt ett stipendium på 30 000 kronor.

jacob_lundberg_img_8709-1_300_dpi_2

2015 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelades företagaren Sofia Arkestål.

Sofia har med stor initiativkraft och energi verkat för ett bättre Sverige. Dels har hon grundat och driver den frihetliga nyhetstjänsten bubb.la, dels har hon bedrivit en crowdfundad personvalskampanj och dels startade hon Frihetsfika. Frihet, förändring, företagande

Priset består av ett diplom samt ett stipendium på 30 000 kronor.

Sofia Arkestål, foto Andrzej Markiewicz

Sofia Arkestål. (Foto: Andrzej Markiewicz)

2014 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelades nationalekonomen, skribenten och författaren Niklas Elert.

Årets pristagare har trots sin ungdom redan i flera år verkat för frihet, förändring och företagande. Precis som Johnny har han varit både liberal ledarskribent samt författare till rapporter och böcker med liberal inriktning. Han har detta år utöver lyckad disputation i nationalekonomi även publicerat den liberala miljöboken Människoapans utmaning. Detta visar på en sällsynt kombination av bredd, djup och produktivitet, något som väl överensstämmer med Johnny Munkhammars anda.

Priset består av ett diplom samt ett stipendium på 30 000 kronor.

4aed3a28-6581-40c6-991d-763735816e93

Niklas Elert.

Länk till pressmeddelandet.

 

2013 års pris till Johnny Munkhammars minne tilldelades Victoria Nilsson och Alexandra Ivanov, ordförande respektive ordförande i Fria moderata studentförbundet.

Victoria och Alexandra är ett envist och hårt arbetande radarpar som med debattartiklar och mediala framträdanden har utformat en tydlig linje för frihet, företagande och förändring. De har visat hur illa den reglerade svenska arbetsmarknaden fungerar och visat på alternativ till dagens välfärdsstat. Och de har lyckats dra till sig och engagera en ny generation frihetsvänner som formas i en munkhammarsk anda.

Priset består av ett diplom samt ett stipendium på 30 000 kronor.

Screen Shot 2013-09-26 at 7.08.48 PM Screen Shot 2013-09-26 at 7.09.08 PM

Victoria Nilsson (till vänster) och Alexandra Ivanov.

Länk till pressmeddelandet.